Cải cách hành chính - Chuyển đổi số

Tuyên truyền hướng dẫn người dân đăng ký chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt
Người đăng: Admin Duy Nghĩa . Ngày đăng: 10/05/2024 . Lượt xem: 4 lượt.
Ngày 02 tháng 5 năm 2024, Ủy ban nhân dân xã tổ chức ra quân tuyên truyền, hướng dẫn người dân đăng ký chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt.
Tuyên truyền đẩy mạnh thực hiện chi trả trợ cấp an sinh xã hội không dùng tiền mặt trên địa bàn xã Duy Nghĩa
Người đăng: Admin Duy Nghĩa . Ngày đăng: 10/05/2024 . Lượt xem: 3 lượt.
Hiện nay, việc thực hiện chi trả trợ cấp an sinh xã hội không dùng tiền mặt được Thủ tướng Chính phủ đặc biệt quan tâm chỉ đạo bằng Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25/11/2022, đồng thời là một trong những mô hình quan trọng trong Đề án 06/CP. Việc triển khai này sẽ mang lại nhiều hiệu quả thiết thực cho người dân, trong đó có thể thấy rõ nhất những tiện ích sau:
Kế hoạch triển khai chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt cho đối tượng an sinh xã hội trên địa bàn xã Duy Nghĩa
Người đăng: Admin Duy Nghĩa . Ngày đăng: 10/05/2024 . Lượt xem: 2 lượt.
Ngày 29 tháng 01 năm 2024, Ủy ban nhân dân xã ban hành Kế hoạch số 19/KH-UBND về Phối hợp ra quân rà soát, hướng dẫn đăng ký tài khoản thanh toán trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt trên nền Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn xã Duy Nghĩa
Kế hoạch triển khai công tác kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2024 trên địa bàn xã Duy Nghĩa
Người đăng: Admin Duy Nghĩa . Ngày đăng: 08/04/2024 . Lượt xem: 7 lượt.
Ngày 21/3/2024, Uỷ ban nhân dân xã Duy Nghĩa ban hành Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 21/3/2024 về triển khai công tác kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2024 trên địa bàn xã Duy Nghĩa
Kế hoạch Cải thiện chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) của xã Duy Nghĩa năm 2024
Người đăng: Admin Duy Nghĩa . Ngày đăng: 08/04/2024 . Lượt xem: 7 lượt.
ngày 01/4/2024, Uỷ ban nhân dân xã Duy Nghĩa đã ban hành Kế hoạch số 44/KH-UBND về Cải thiện chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) của xã Duy Nghĩa năm 2024
Họp sơ kết công tác CCHC quý I/2024, triển khai nhiệm vụ quý II/2024
Người đăng: Admin Duy Nghĩa . Ngày đăng: 08/04/2024 . Lượt xem: 9 lượt.
Thực hiện Kế hoạch triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2024. Chiều ngày 26 tháng 3 năm 2024, Uỷ ban nhân dân xã Duy Nghĩa tổ chức cuộc họp sơ kết quý I/2024 đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong tâm quý II năm 2024.
Kế hoạch Hoạt động Trang thông tin điện tử xã Duy Nghĩa năm 2024
Người đăng: Admin Duy Nghĩa . Ngày đăng: 07/03/2024 . Lượt xem: 10 lượt.
Ngày 01/3/2024, UBND xã Duy Nghĩa đã ban hành Kế hoạch số 30/KH-UBND về Hoạt động Trang thông tin điện tử xã Duy Nghĩa năm 2024
Kế hoạch thực hiện chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt
Người đăng: Admin Duy Nghĩa . Ngày đăng: 29/02/2024 . Lượt xem: 10 lượt.
Ngày 29/01/2024, UBND xã đã ban hành Kế hoạch số 19/KH-UBND về Phối hợp ra quân rà soát, hướng dẫn đăng ký tài khoản thanh toán trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt trên nền Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn xã Duy Nghĩa
kế hoạch Về việc tổ chức phong trào thi đua “Xây dựng môi trường hành chính trong sạch, lành mạnh, công khai, minh bạch” năm 2024
Người đăng: Admin Duy Nghĩa . Ngày đăng: 29/02/2024 . Lượt xem: 10 lượt.
Ngày 21/02/2024, UBND xã đã ban hành Kế hoạch số 26/KH-UBND Về việc tổ chức phong trào thi đua “Xây dựng môi trường hành chính trong sạch, lành mạnh, công khai, minh bạch” năm 2024 nhằm xây dựng môi trường hành chính trong sạch, lành mạnh, công chức minh bạch, trong đó sự tương tác giữa các cơ quan hành chính nhà nước, cán bộ, công chức, với người dân, doanh nghiệp lấy niềm tin đặt lên hàng đầu
kế hoạch Công tác cải cách hành chính trên lĩnh vực Văn hoá và Thông tin năm 2024
Người đăng: Admin Duy Nghĩa . Ngày đăng: 29/02/2024 . Lượt xem: 19 lượt.
Ngày 21/02/2024, UBND xã đã ban hành Kế hoạch số 27/KH-UBND Công tác cải cách hành chính trên lĩnh vực Văn hoá và Thông tin năm 2024 nhằm xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, công khai, minh bạch, nâng cao chất lượng. Xây dựng đội ngũ cán bộ công chức làm công tác văn hóa có tác phong chuyên nghiệp, có phẩm chất, năng lực làm việc đạt hiệu quả.
Các tin khác:
• Kế hoạch Truyền thông nâng cao nhận thức về chuyển đổi số xã Duy Nghĩa năm 2024 (Ngày đăng: 29/02/2024 )
• kế hoạch Thực hiện các mô hình triển khai, nhiệm vụ tại Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn xã Duy Nghĩa (Ngày đăng: 29/02/2024 )
• UBND xã Duy Nghĩa ban hành kế hoạch công tác tuyên truyền cải cách hành chính năm 2024 (Ngày đăng: 25/01/2024 )
• UBND xã Duy Nghĩa ban hành Quyết định về kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2024 (Ngày đăng: 25/01/2024 )
• Quyết định Ban hành quy chế hoạt động của Bộ phận Một cửa trên địa bàn xã Duy Nghĩa (Ngày đăng: 11/01/2024 )
• hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số và Đề án 06 trong 9 tháng đầu năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm các tháng còn lại của năm 2023 (Ngày đăng: 22/09/2023 )
• Đoàn Thanh niên hưởng ứng ngày cao điểm chiến sĩ tình nguyện hỗ trợ người dân thực hiện Dịch vụ công trực tuyến, cải cách thủ tục hành chính (Ngày đăng: 16/08/2023 )
• Hội nghị sơ kết công tác hướng dẫn, cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử (Ngày đăng: 19/07/2023 )
• Giải pháp nâng cao tỷ lệ người dân sử dụng Dịch vụ công trực tuyến (Ngày đăng: 13/06/2023 )
• Lễ ra quân cao điểm hướng dẫn nhân dân cài đặt, kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử ( Vneid ) (Ngày đăng: 08/06/2023 )

Liên kết Website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập

000073499

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ DUY NGHĨA
Địa chỉ : Xã Duy Nghĩa - Huyện Duy Xuyên - Tỉnh Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)