Hoạt động HĐND

Tài liệu kỳ họp lần thứ 8 HĐND xã Duy Nghĩa khoá XIII
Người đăng: Admin Duy Nghĩa . Ngày đăng: 10/06/2024 . Lượt xem: 5 lượt.
Tài liệu kỳ họp lần thứ 8 HĐND xã Duy Nghĩa khoá XIII
Hội đồng nhân dân xã Duy Nghĩa khóa XIII tổ chức kỳ họp thứ 7
Người đăng: Văn hoá - Xã hội . Ngày đăng: 29/12/2023 . Lượt xem: 46 lượt.
Tài liệu phục vụ kỳ họp lần thứ 7 HĐND xã khoá XIII
Người đăng: Admin Duy Nghĩa . Ngày đăng: 19/12/2023 . Lượt xem: 66 lượt.
Tài liệu UBND xã phục vụ kỳ họp lần thứ 7 HĐND xã khoá XIII
Ban kinh tế xã hội HĐND xã giám sát UBND xã về công tác quản lý, sử dụng tài sản công tại trụ sở làm việc cơ quan xã Duy Nghĩa
Người đăng: Admin Duy Nghĩa . Ngày đăng: 22/09/2023 . Lượt xem: 71 lượt.
Thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân xã Duy Nghĩa năm 2023, khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Sáng ngày 14/9/2023 Ban kinh tế xã hội HĐND xã xây dựng kế hoạch, đề cương, ban hành quyết định thành lập Tổ giám sát và tiến hành giám sát việc thực hiện công tác quản lý, sử dụng tài sản công tại trụ sở làm việc cơ quan xã Duy Nghĩa từ năm 2021 đến năm 2022.
Ban Pháp chế HĐND tỉnh Quảng Nam làm việc với UBND xã Duy Nghĩa
Người đăng: Admin Duy Nghĩa . Ngày đăng: 05/09/2023 . Lượt xem: 51 lượt.
Chiều ngày 23.8, Ban pháp chế HĐND tỉnh Quảng Nam do ông Hà Đức Tiến - Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại xã Duy Nghĩa để khảo sát nắm thông tin phục vụ thẩm tra các đề án trình kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa X. Ông Nguyễn Thanh Sơn - ủy viên ban thường vụ huyện ủy, phó chủ tịch HĐND huyện cùng dự buổi làm việc.
Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trang trí cổ động trực quan chào mừng cuộc bầu cử quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Người đăng: Quản trị . Ngày đăng: 08/09/2021 . Lượt xem: 78 lượt.
UBND huyện ban hành Kế hoạch số 38 về đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trang trí cổ động trực quan chào mừng cuộc bầu cử quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Toàn huyện có 15 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
Người đăng: Quản trị . Ngày đăng: 08/09/2021 . Lượt xem: 67 lượt.
Ngày 24/2, Ủy ban bầu cử huyện Duy Xuyên ban hành quyết định số 05 về việc công bố danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện Duy Xuyên khóa XII, nhiệm kỳ 2021- 2026.
Quyết định thành lập các Tiểu ban giúp việc của UBBC đại biểu Hội đông nhân dân huyện Duy Xuyên, nhiệm kỳ 2021-2026
Người đăng: Quản trị . Ngày đăng: 08/09/2021 . Lượt xem: 59 lượt.
Quyết định thành lập các Tiểu ban giúp việc của UBBC đại biểu Hội đông nhân dân huyện Duy Xuyên, nhiệm kỳ 2021-2026
Quyết định thành lập tổ giúp việc UBBC đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Duy Xuyên, nhiệm kỳ 2021-2026
Người đăng: Quản trị . Ngày đăng: 08/09/2021 . Lượt xem: 70 lượt.
Quyết định thành lập tổ giúp việc UBBC đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Duy Xuyên, nhiệm kỳ 2021-2026

Liên kết Website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập

000073560

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ DUY NGHĨA
Địa chỉ : Xã Duy Nghĩa - Huyện Duy Xuyên - Tỉnh Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)