Chi tiết tin

Tài liệu kỳ họp lần thứ 8 HĐND xã Duy Nghĩa khoá XIII
Người đăng: Admin Duy Nghĩa .Ngày đăng: 10/06/2024 .Lượt xem: 5 lượt.
Tài liệu kỳ họp lần thứ 8 HĐND xã Duy Nghĩa khoá XIII
BC KINH TE XA HOI 6 THANG DAU NAM 2024.signed.pdf
BC trả lời ý kiến cử tri trước kỳ họp lần thứ 7 (1).signed.pdf
bao cáo công tác QLHT trong 6 tháng đầu năm 2024.signed.pdf
bao cao đất 5%.signed.pdf
bao cao giải quyết 36 hs.signed.pdf
BAO CÁO HĐND công tác QLHT NĂM 2022-2023 .1.signed.pdf
BC đơn thư 6 tháng đầu năm 2024 (HĐND xã).signed.pdf
DANH SÁCH VPTTXD BÁO HUYỆN.xlsx
BC phòng chống tham nhũng năm 2023.signed.pdf
[Trở về]
Các tin cũ hơn:
Hội đồng nhân dân xã Duy Nghĩa khóa XIII tổ chức kỳ họp thứ 7 (Ngày đăng: 29/12/2023 )
Tài liệu phục vụ kỳ họp lần thứ 7 HĐND xã khoá XIII (Ngày đăng: 19/12/2023 )
Ban kinh tế xã hội HĐND xã giám sát UBND xã về công tác quản lý, sử dụng tài sản công tại trụ sở làm việc cơ quan xã Duy Nghĩa (Ngày đăng: 22/09/2023 )
Ban Pháp chế HĐND tỉnh Quảng Nam làm việc với UBND xã Duy Nghĩa (Ngày đăng: 05/09/2023 )
Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trang trí cổ động trực quan chào mừng cuộc bầu cử quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (Ngày đăng: 08/09/2021 )
Toàn huyện có 15 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 (Ngày đăng: 08/09/2021 )
Quyết định thành lập các Tiểu ban giúp việc của UBBC đại biểu Hội đông nhân dân huyện Duy Xuyên, nhiệm kỳ 2021-2026 (Ngày đăng: 08/09/2021 )
Quyết định thành lập tổ giúp việc UBBC đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Duy Xuyên, nhiệm kỳ 2021-2026 (Ngày đăng: 08/09/2021 )

Liên kết Website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập

000073520

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ DUY NGHĨA
Địa chỉ : Xã Duy Nghĩa - Huyện Duy Xuyên - Tỉnh Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)