Chi tiết tin

Về việc niêm yết phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển Người hoạt động không chuyên trách xã Duy Nghĩa năm 2024
Người đăng: Trần Thị Đề - công chức Văn phòng thống kê .Ngày đăng: 29/02/2024 .Lượt xem: 26 lượt.
Ngày 23/02/2024, UBND xã đã ban hành Thông báo số 29/TB-UBND về Về việc niêm yết phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển Người hoạt động không chuyên trách xã Duy Nghĩa năm 2024
Nội dung cụ thể của Thông báo như sau:
Căn cứ Quyết định số 1574/QĐ-UBND ngày 10/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về ban hành Quy định tạm thời về tiêu chuẩn, nhiệm vụ; công tác tuyển dụng và cơ chế quản lý đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;
Căn cứ Quyết định số 272/QĐ-UBND ngày 17/01/2024 của UBND huyện Duy Xuyên về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng Người hoạt động không chuyên trách xã Duy Nghĩa;
Căn cứ Quyết định số 34/QĐ-UBND ngày 22/02/2024 của UBND xã Duy Nghĩa về phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển Người hoạt động không chuyên trách xã Duy Nghĩa năm 2024;
Để đảm bảo công khai dân chủ theo quy định của pháp luật
UBUNTU xã Duy Nghĩa thông báo niêm yết danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển Người hoạt động không chuyên trách xã đối với chức danh Văn hoá, thể dục, thể thao và phụ trách đài truyền thanh xã gồm ông (bà) có tên sau:
1. Ông: Huỳnh Văn Phúc - Sinh ngày 25/10/1995
Thường trú tại: Thôn Thành Triều, xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.
Trình độ văn hoá: 12/12
Trình độ chuyên môn: Đại học kỹ sư Quản lý đất đai
Trình độ ngoại ngữ, tin học: Tiếng anh B; Tin học B
Địa điểm niêm yết: Tại trụ sở làm việc UBND xã Duy Nghĩa
Thời gian niêm yết: Từ ngày 23/02/2024-02/3/2024.
Vậy UBND xã Duy Nghĩa thông báo rộng rãi đến nhân dân trên địa bàn toàn xã, Sau thời gian thông báo niêm yết, nếu không có khiếu nại, tố cáo nào thì UBND xã Duy Nghĩa sẽ lập biên bản khép niêm yết và thực hiện các bước tuyển dụng theo đúng theo quy định của pháp luật./.

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và giải quyết tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả xã (25/06/2024 )
Hướng dẫn chăm sóc bảo vệ cây lúa vụ Hè Thu giai đoạn đẻ nhánh (20/06/2024 )
Niêm yết danh sách đối tượng đủ điều kiện đề nghị hưởng chính sách theo Nghị quyết số 43/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam (20/06/2024 )
niêm yết danh sách đối tượng được cấp giấy chứng nhận khuyết tật (10/06/2024 )
V/v niêm yết danh sách đối tượng đủ điều kiện đề nghị hưởng chính sách theo Nghị quyết số 43/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam (10/06/2024 )
Lịch thu thuế đất phi nông nghiệp (10/06/2024 )
Thông báo Về việc mất giấy CNQSD đất của công dân (Phạm Văn Ngọc) (04/05/2024 )
Thông báo về việc tạm dừng đăng kiểm tàu cá loại III (04/05/2024 )
V/v niêm yết danh sách đối tượng đủ điều kiện đề nghị hưởng chính sách theo Nghị quyết số 43/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam (19/04/2024 )
V/v niêm yết danh sách đối tượng được cấp giấy chứng nhận khuyết tật (19/04/2024 )
    
1   2  
    
Các tin cũ hơn:
Hướng dẫn biện pháp chăm sóc cây trồng vụ đông - xuân (29/02/2024 )
Thông báo kết luận giao ban tháng 01/2024 của Chủ tịch UBND xã (25/01/2024 )
Chỉ đạo sản xuất nông nghiệp (25/01/2024 )
Tuyển dụng người hoạt động không chuyên trách xã Duy Nghĩa (25/01/2024 )
Về việc hoàn chỉnh hồ sơ cho tàu cá có chiều dài từ 6m đến dưới 12m đủ điều kiện cấp giấy đăng ký tàu cá (02/11/2023 )
Lịch họp dân rà soát hộ nghèo năm 2023 (23/10/2023 )
Niêm yết danh sách đối tượng được cấp giấy chứng nhận khuyết tật (16/10/2023 )
Lịch họp dân thống nhất kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 (13/10/2023 )
Truyên truyền hướng dẫn và lập thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá, Giấy phép khai thác thủy sản cho tàu cá có chiều dài từ 6m đến dưới 12m (02/10/2023 )
Nêm yết danh sách đối tượng được cấp giấy chứng nhận khuyết tật (18/09/2023 )
    
1   2  
    

Liên kết Website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập

000078826

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ DUY NGHĨA
Địa chỉ : Xã Duy Nghĩa - Huyện Duy Xuyên - Tỉnh Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)