Chi tiết tin

Tài liệu phục vụ kỳ họp lần thứ 7 HĐND xã khoá XIII
Người đăng: Admin Duy Nghĩa .Ngày đăng: 19/12/2023 .Lượt xem: 76 lượt.
Tài liệu UBND xã phục vụ kỳ họp lần thứ 7 HĐND xã khoá XIII
BC kinh tế xã hội năm 2023.pdfx.signed.pdf
BC công tác quản lý hiện trạng năm 2023.signed.pdf
Phụ lục báo cáo quản lý hiện trạng_0001.pdf
BC công khai dự toán ngân sách quý II.2023.signed.pdf
BC Kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn năm 2023.signed.pdf
Sổ theo dõi tiếp công dân 2023.xlsx
BC kết quả triển khai Đề án 06 năm 2023_0001.pdf
BC phòng chống tham nhũng năm 2023.signed.pdf
BC thu chi ngân sách năm 2023.signed.pdf
BC thực hiện Đề án thu gom rác thải năm 2023.signed.pdf
Phụ lục báo cáo rác thải_0001.pdf
BC tổng hợp danh sách các lô đất đã bố trí tái định cư nhưng chưa được cấp GCN_0001.pdf
BC dự toán thu chi ngân sách năm 2024.signed.pdf
TTr cho chủ trương đầu tư xây dựng nhà sinh hoạt văn hoá Thành Triều.signed.pdf
TTr Về việc đề nghị ban hành Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2024.signed.pdf
TTr Đề nghị phân bổ dự toán thu, chi ngân sách xã năm 2024.signed.pdf
NQ Kinh tế xã hội năm 2024 (dự thảo).doc
NQ phân bổ dự toán ngân sách năm 2024 (dự thảo).doc
NQ thốgn nhất chủ trương xây dựng nhà sinh hoạt văn hoá thôn Thành Triều.doc
[Trở về]
Các tin mới hơn:
HĐND xã Duy Nghĩa khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ 8 (Ngày đăng: 12/07/2024 )
Tài liệu kỳ họp lần thứ 8 HĐND xã Duy Nghĩa khoá XIII (Ngày đăng: 10/06/2024 )
Hội đồng nhân dân xã Duy Nghĩa khóa XIII tổ chức kỳ họp thứ 7 (Ngày đăng: 29/12/2023 )
Các tin cũ hơn:
Ban kinh tế xã hội HĐND xã giám sát UBND xã về công tác quản lý, sử dụng tài sản công tại trụ sở làm việc cơ quan xã Duy Nghĩa (Ngày đăng: 22/09/2023 )
Ban Pháp chế HĐND tỉnh Quảng Nam làm việc với UBND xã Duy Nghĩa (Ngày đăng: 05/09/2023 )
Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trang trí cổ động trực quan chào mừng cuộc bầu cử quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (Ngày đăng: 08/09/2021 )
Toàn huyện có 15 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 (Ngày đăng: 08/09/2021 )
Quyết định thành lập các Tiểu ban giúp việc của UBBC đại biểu Hội đông nhân dân huyện Duy Xuyên, nhiệm kỳ 2021-2026 (Ngày đăng: 08/09/2021 )
Quyết định thành lập tổ giúp việc UBBC đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Duy Xuyên, nhiệm kỳ 2021-2026 (Ngày đăng: 08/09/2021 )

Liên kết Website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập

000078897

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ DUY NGHĨA
Địa chỉ : Xã Duy Nghĩa - Huyện Duy Xuyên - Tỉnh Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)