Chi tiết tin

Truyên truyền hướng dẫn và lập thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá, Giấy phép khai thác thủy sản cho tàu cá có chiều dài từ 6m đến dưới 12m
Người đăng: Admin Duy Nghĩa .Ngày đăng: 02/10/2023 .Lượt xem: 13 lượt.
Thực hiện theo Kế hoạch số: 194/KH-UBND ngày 26/9/2023 của UBND huyện Duy Xuyên, về việc tuyên truyền hướng dẫn và lập thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá, Giấy phép khai thác cho tàu cá có chiều dài từ 6m đến dưới 12m trên địa bàn huyện Duy Xuyên. UBND xã thông báo đến các chủ phương tiện tàu cá có chiều dài từ 6m đến dưới 12m trên địa bàn xã Duy Nghĩa một số nội dung sau:
Nội dung chi tiết theo file đính kèm:
TB lập thủ tục cấp GCN đăng ký tàu cá.signed.pdf
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Về việc hoàn chỉnh hồ sơ cho tàu cá có chiều dài từ 6m đến dưới 12m đủ điều kiện cấp giấy đăng ký tàu cá (Ngày đăng: 02/11/2023 )
Lịch họp dân rà soát hộ nghèo năm 2023 (Ngày đăng: 23/10/2023 )
Niêm yết danh sách đối tượng được cấp giấy chứng nhận khuyết tật (Ngày đăng: 16/10/2023 )
Lịch họp dân thống nhất kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 (Ngày đăng: 13/10/2023 )
Các tin cũ hơn:
Nêm yết danh sách đối tượng được cấp giấy chứng nhận khuyết tật (18/09/2023 )
Thông báo kê khai - thu thuế , quỹ NVCD đợt 2/2023 (14/09/2023 )
Thông báo tiêm phòng vắc xin vụ Thu năm 2023 (14/09/2023 )
Niêm yết danh sách đối tượng được cấp giấy chứng nhận khuyết tật (14/09/2023 )
Hướng dẫn trình tự thực hiện dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng thuộc Dự án 2 Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2023 (16/08/2023 )
Hướng dẫn quản lý dịch bệnh trên lúa Hè thu giai đoạn trổ - chín (08/08/2023 )
Hướng dẫn chăm sóc và phòng trừ dịch hại trên lúa Hè Thu 2023, giai đoạn Đòng –Trổ (31/07/2023 )
Hướng dẫn chăm sóc bảo vệ cây lúa vụ Hè Thu giai đoạn đẻ nhánh (29/06/2023 )
Thông báo đăng kiểm tàu cá (13/06/2023 )
Thông báo kết quả quan trắc môi trường và một số biện pháp trong nuôi trồng thủy sản (08/06/2023 )
    
1   2  
    

Liên kết Website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập

000047756

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ DUY NGHĨA
Địa chỉ : Xã Duy Nghĩa - Huyện Duy Xuyên - Tỉnh Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)