Chi tiết tin

Toàn huyện có 15 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
Người đăng: Quản trị .Ngày đăng: 08/09/2021 .Lượt xem: 68 lượt.
Ngày 24/2, Ủy ban bầu cử huyện Duy Xuyên ban hành quyết định số 05 về việc công bố danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện Duy Xuyên khóa XII, nhiệm kỳ 2021- 2026.
Theo đó, huyện Duy Xuyên có 15 đơn vị bầu cử, cụ thể:  Đơn vị bầu cử số 1 xã Duy Thu, số đại biểu được bầu 2 đại biểu; Đơn vị bầu cử số 2 xã Duy Phú, số đại biểu được bầu  2 đại biểu; Đơn vị bầu cử số 3 xã Duy Tân, số đại biểu được bầu 2 đại biểu; Đơn vị bầu cử số 4 xã Duy Hòa, số đại biểu được bầu 2 đại biểu; Đơn vị bầu cử số 5 xã Duy Châu, số đại biểu được bầu 2 đại biểu; Đơn vị bầu cử số 6 xã Duy Trinh, số đại biểu được bầu 2 đại biểu; Đơn vị bầu cử số 7 xã Duy Sơn, số đại biểu được bầu 3 đại biểu; Đơn vị bầu cử số 8 xã Duy Trung, số đại biểu được bầu 2 đại biểu; Đơn vị bầu cử số 9 thị trấn Nam Phước, gồm các khối phố: Long Xuyên 1, Long Xuyên 2, Phước Mỹ, Phước Xuyên, Châu Hiệp, số đại biểu được bầu 2 đại biểu; Đơn vị bầu cử số 10 thị trấn Nam Phước, gồm các khối phố: Mỹ Hòa, Xuyên Tây, Xuyên Đông, Bình An, Mỹ Xuyên, số đại biểu được bầu 3 đại biểu; Đơn vị bầu cử số 11 xã Duy Phước, số đại biểu được bầu 3 đại biểu; Đơn vị bầu cử số 12 xã Duy Thành, số đại biểu được bầu 2 đại biểu; Đơn vị bầu cử số 13 xã Duy Vinh, số đại biểu được bầu 2 đại biểu; Đơn vị bầu cử số 14 xã Duy Nghĩa, số đại biểu được bầu 2 đại biểu; Đơn vị bầu cử số 15 xã Duy Hải, số đại biểu được bầu 2 đại biểu.
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Tài liệu kỳ họp lần thứ 8 HĐND xã Duy Nghĩa khoá XIII (Ngày đăng: 10/06/2024 )
Hội đồng nhân dân xã Duy Nghĩa khóa XIII tổ chức kỳ họp thứ 7 (Ngày đăng: 29/12/2023 )
Tài liệu phục vụ kỳ họp lần thứ 7 HĐND xã khoá XIII (Ngày đăng: 19/12/2023 )
Ban kinh tế xã hội HĐND xã giám sát UBND xã về công tác quản lý, sử dụng tài sản công tại trụ sở làm việc cơ quan xã Duy Nghĩa (Ngày đăng: 22/09/2023 )
Ban Pháp chế HĐND tỉnh Quảng Nam làm việc với UBND xã Duy Nghĩa (Ngày đăng: 05/09/2023 )
Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trang trí cổ động trực quan chào mừng cuộc bầu cử quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (Ngày đăng: 08/09/2021 )
Các tin cũ hơn:
Quyết định thành lập các Tiểu ban giúp việc của UBBC đại biểu Hội đông nhân dân huyện Duy Xuyên, nhiệm kỳ 2021-2026 (Ngày đăng: 08/09/2021 )
Quyết định thành lập tổ giúp việc UBBC đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Duy Xuyên, nhiệm kỳ 2021-2026 (Ngày đăng: 08/09/2021 )

Liên kết Website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập

000073625

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ DUY NGHĨA
Địa chỉ : Xã Duy Nghĩa - Huyện Duy Xuyên - Tỉnh Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)