Chi tiết tin

Duy Xuyên:98,87% hộ dân hài lòng đề nghị công nhận huyện Duy Xuyên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020
Người đăng: Quản trị .Ngày đăng: 07/09/2021 .Lượt xem: 87 lượt.
Trong thời gian qua Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Duy Xuyên và Ban Thường trực Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã, thị trấn tiến hành các bước lấy ý kiến hài lòng của người dân về kết quả xây dựng huyện nông thôn mới.

Để đảm bảo thực hiện đúng qui trình lấy ý kiến hài lòng của người dân về xây dựng huyện nông thôn mới. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức  hội nghị tập huấn hướng dẫn quy trình lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới huyện Duy Xuyên năm 2020 cho 150 người tham dự, gồm đại diện Thường trực Huyện ủy; đại diện lãnh đạo UBND huyện, lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triên Nông thôn huyện, Văn phòng điều phối Nông thôn mới huyện; đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên của Mặt trận huyện; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch các tổ chức thành viên của Mặt trận 14 xã, thị trấn.  Ban Thường trực UBMT Tổ quốc Việt Nam huyện thành lập Tổ công tác lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới huyện Duy Xuyên năm 2020 có 18 thành viên, phân công các thành viên đứng điểm các xã, thị trấn. Các thành viên có nhiệm vụ hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các xã, thị trấn lấy ý kiến. Đồng thời, Ủy ban MTTQ Việt Nam 14  xã, thị trấn đều tổ chức  hội nghị tập huấn hướng dẫn quy trình lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới huyện Duy Xuyên năm 2020 cho 1.470 người, bao gồm: Hội Nông dân, Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Cựu chiến binh, Người cao tuổi xã; Trưởng thôn, Trưởng, Phó Ban công tác Mặt trận, Chi hội Trưởng các chi hội đoàn thể ở thôn, khối phố, Tổ trưởng tổ đoàn kết. Tại lớp tập huấn Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, thị trấnbáo cáo kết quả 9 tiêu chí xây dựng huyện Duy Xuyên đạt chuẩn nông thôn mới và hướng dẫn quy trình, hình thức lấy ý kiến cho đại biểu tham dự. Bên cạnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam14 xã, thị trấn thành lập Tổ công tác lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân; phân công các thành viên đứng điểm các Khu dân cư, Tổ đoàn kết, liên Tổ đoàn kết tổ chức mạn đàm lấy ý kiến Nhân dân. - Tổ chức họp mạn đàm theo Khu dân cư, Tổ đoàn kết hoặc liên Tổ đoàn kết, phát phiếu và xin ý kiến đại diện các hộ gia đình tại buổi họp điền phiếu trực tiếp. Phân công cán bộ trong Tổ công tác (Mặt trận và các tổ chức đoàn thể xã, các chi hội đoàn thể thôn, khối phố, Tổ đoàn kết) phát phiếu và lấy ý kiến trực tiếp tại hộ gia đình.

Ngoài ra, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, xã, thị trấn phối hợp với Đài Truyền thanh-Truyền hình Duy Xuyên vàĐài Truyền thanh xã, thị trấn tăng thời lượng phát thanhtuyên truyền về kết quả xây dựng nông thôn mới huyện Duy Xuyên đến các tầng lớp nhân dân.Đồng thời, chỉ đạo Ban công tác Mặt trận khu dân cư tuyên truyền trên loa phát thanh tại nhà sinh hoạt văn hóa khu dân cư để nhân dân nắm rõ chủ trương và trả lời sát đúng với kết quả xây dựng huyện Duy Xuyên đạt chuẩn nông thôn mới.

Sau khi tổ chức  lấy ý kiến  xong Tổ công tác của các xã, thị trấn lập danh sách đối tượng lấy ý kiến. Việc lập danh sách thống nhất lập theo phạm vi khu dân cư, quan tâm chọn người đại diện trong hộ gia đình là người hiểu biết điền phiếu và chịu trách nhiệm với kết quả trả lời phiếu đánh giá của hộ gia đình.

Từ ngày 15/1/2021 đến ngày 26/1/2021, toàn huyện có 78 khu dân cư/ 78 Khu dân cư được tổ chức lấy ý kiến của người dân, với tổng số hộ gia đình tham gia lấy ý kiến 24.275, chiếm 66,47% tổng số hộ gia đình trên địa bàn huyện. Tổng số phiếu lấy ý kiến 24.275 phiếu, trong đó tổng số phiếu lấy ý kiến hợp lệ 24.266 phiếu; Tổng số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ:9 phiếu

         
 

       Trong 2 ngày 30, 31/01/2021, UBMT tỉnh kiểm tra,  thẩm định kết quả tổ chức lấy phiếu đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng NTM huyện  Duy Xuyên.       

Kết quả câuvề quy hoạch, bố trí các khu sản xuất, khu chế xuất trên địa bàn huyện Duy Xuyên, với số phiếu hài lòng24.139 phiếu, chiếm tỉ lệ: 99,48%;  số phiếu không hài lòng127 phiếu,chiếm tỉ lệ: 0,52%.Câu về hệ thống đường giao thông, kết nối các xã và các xã với khu vực đô thị, có23.690  phiếu hài lòng, chiếm tỉ lệ97,63%; 576 số phiếu không hài lòng, chiếm2,37%. Câu về hệ thống điện, nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dâncó 23752 phiếu hài lòng, chiếm tỉ lệ97,88%; 514 phiếu không hài lòng chiếm tỉ lệ: 2,12%. Câu về việc đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe Nhân dân của các cơ sở y tế trên địa bàn huyện có 24086 phiếu, chiếm tỉ lệ: 99,26%; 180 phiếu không hài lòng, chiếm tỉ lệ: 0,74%. Câu về việc đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hóa - thể thao của Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện và Nhà văn hóa, sân thể thao các xã, thị trấn trong huyệncó 24161 phiếu hài lòng, chiếm tỉ lệ 99,57%; 105 phiếu không hài lòng, chiếm tỉ lệ 0,43%. Câu về cơ sở vật chất trường lớp và chất lượng giảng dạy của các trường trên địa bàn huyện có 24196 phiếu, chiếm tỉ lệ, tỉ lệ: 99,71%; 70 phiếu không hài lòng, chiếm tỉ lệ: 0,29%. Câu về các hình thức tổ chức sản xuất liên kết sản xuất; các Hợp tác xã, tổ hợp tác trên địa bàn huyện hoạt động hiệu quả có 24.88phiếu hài lòng, chiếm tỉlệ: 99,27%; 178 phiếu không hài lòng, chiếm tỉ lệ 0,73%.  Câu về có hệ thống thu gom, xử lý chất thải rắn trên địa bàn huyện; công tác bảo vệ môi trường của huyện; các cơ sở sản xuất, chế biến, dịch vụ thực hiện đúng các quy định về bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩmcó 23671 phiếu hài lòng, chiếm tỉ lệ 97,55%; 595 phiếu không hài lòng, chiếm tỉ lệ: 2,45%.Câu về tình hình đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyệncó 23992 phiếu hài lòng, chiếmtỉ lệ 98,87%; 274 phiếu không hài lòng, chiếm tỉ lệ1,13%.Câu về việc cải cách hành chính của cơ quan Nhà nước; Thái độ phục vụ của Công chức, Viên chức của huyện, các xã đối với Nhân dân có 24151 phiếu hài lòng, chiếm tỉ lệ: 99,53; 115 phiếu không hài lòng, chiếm tỉ lệ 0,47%.  Câu về kết quả xây dựng nông thôn mới của huyện Duy Xuyên có 24159 phiếu hài lòng, chiếm tỉ lệ: 99,56%;107phiếu không hài lòng, chiếm tỉ lệ: 0,44%.

Như vậy kết quả lấy phiếu tư câu hỏi số 1 đến câu hỏi số 10 đạt tỉ lệ 98,87% hộ dân hài lòng, 1,13% hộ dân không hài lòng.  Riềng câu hỏi số 11 đạt tỉ lệ 99,56% hộ dân hài lòng, 0,44% hộ dân không hài lòng. 

          Kết quả lấy phiếu hài lòng xây dựng nông thôn mới của huyện năm 2020 được niêm yết tại Nhà văn hóa thôn, khối phố; trụ sở UBND xã, thị trấn; công bố kết quả trên hệ thống thông tin xã, thị trấn và huyện. Đồng thời được thông tin rộng rãi trên hệ thống Truyền thanh từ huyện đến các xã, thị trấn.

          Việc tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đối với việc đề nghị công nhận huyện Duy Xuyên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 trên địa bàn huyện Duy Xuyên được thực hiện nghiêm túc, dân chủ, khách quan, kịp thời, đúng thời gian quy định, đảm bảo quy trình. Các cấp ủy Đảng quan tâm chỉ đạo, Mặt trận và các đoàn thể phối hợp chặt chẽ, Nhân dân đồng thuận cao. Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, xã, thị trấn tổ chức tập huấn quy trình lấy ý kiến; các thành viên trong Tổ công tác của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, xã, thị trấn, Khu dân cư, Tổ đoàn kết  làm việc tích cực, trách nhiệm. Do vậy, kết quả lấy ý kiến sự hài lòng của người dân được thực hiện đảm bảo, đúng quy trình


[Trở về]
Các tin mới hơn:
Lễ ra quân tết trồng cây năm 2024 (Ngày đăng: 25/01/2024 )
Theo dõi chặt tình hình sạt lở bờ biển tại Duy Xuyên (Ngày đăng: 07/09/2021 )
Ngư dân tặng đặc sản từ lòng biển cho bà con khu cách ly (Ngày đăng: 07/09/2021 )
Tín dụng chính sách xã hội tăng trưởng 6,65% (Ngày đăng: 07/09/2021 )

Liên kết Website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập

000078830

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ DUY NGHĨA
Địa chỉ : Xã Duy Nghĩa - Huyện Duy Xuyên - Tỉnh Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)