Cơ cấu tổ chức

I ĐẢNG UỶ XÃ
1 Nguyễn Thị Hưng Bí thư Đảng uỷ - CT HĐND xã 0988224124
2 Ngô Cường Phó Bí thư Đảng uỷ 0984979025
II UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ
1 Diệp Tấn Lực Chủ tịch UBND xã 0384636023
2 Nguyễn Trường Năm Phó Chủ tịch UBND xã 0935228655
3 Phạm Ngọc Quyết Chỉ huy trưởng BCH Quân sự xã 0382575454
4 Lưu Thanh Tuấn Trưởng Công an xã 0935011222
III HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
1 Nguyễn Tấn Anh Phó Chủ tịch HĐND xã 0905212709
IV UBMTTQVN XÃ - ĐOÀN THỂ
1 Trần Y Khoa Chủ tịch UBMTTQVN xã 0905730113
2 Nguyễn Văn Phương Bí thư Đoàn Thanh niên xã 0908029019
3 Dương Thị Hoàng Mi Chủ tịch hội Nông dân xã 0978741319
4 Lê Văn Tứ Chủ tịch hội Cựu chiến binh xã 0935089483
5 Đỗ Thị Vân Chủ tịch hội Liên hiệp Phụ nữ xã 0935228965

Liên kết Website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập

000078871

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ DUY NGHĨA
Địa chỉ : Xã Duy Nghĩa - Huyện Duy Xuyên - Tỉnh Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)