Văn hóa - Xã hội

Ngăn chặn nguy cơ lây chéo trong các khu cách ly y tế tập trung
Ngăn chặn nguy cơ lây chéo trong các khu cách ly y tế tập trung
Duy Xuyên: Một số hoạt động tập trung không quá 20 người
UBND huyện Duy Xuyên ban hành Quyết định số 6123/QĐ-UBND ngày 15/8/2021 về việc tạm dừng một số hoạt động để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Duy Xuyên

Liên kết Website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập

00003002

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ DUY NGHĨA
Địa chỉ : Xã Duy Nghĩa - Huyện Duy Xuyên - Tỉnh Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)